Üldsätted

 1. Käesolev ettevõte Ostrat Grupp OÜ, reg kood 11379209 (edaspidi müüja) e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad toiduproff.ee/pood veebiaadressil olevat e-poodi, tellivad e-poest kaupa, rendivad e-poest inventari või tellivad teenuseid, sõlmivad ostu-müügilepingu (edaspidi müügileping) e-poe kaubavaliku soetamiseks.
 2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
 3. Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal, Müüja saadab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse ja müügilepingu tingimused, mida ostjal on võimalik salvestada ja taas esitada.
 4. Müügileping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest müüja arvelduskontole.
 5. Toiduproffi teenused, kaubad ja renditarbed on kasutamiseks nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele.

Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

 1. Müüja on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on müüja koostanud privaatsuspoliitika põhimõtteid, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Müüja tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste, vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega ja Eesti Vabariigi seadustega. Kogutud isikuandmete abil saab müüja teavitada kliente tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla müüja uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutab müüja ka teenuse üle andmiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Müüja kogub kliendi ees- ja perekonnanime, kontakt telefoni, e-posti aadressi ning tellimuse tarnimiseks määratud aadressi. Müüja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilise ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõik e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Teenuste ostmine ja e-poe tehnilised etapid

 1. E-poest on võimalik osta vaid neid teenuseid/tooteid mis on näidatud müüja e-poe ´´Pood´´ alalehel. Teenuste/toodete hind ja kättesaadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 2. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellimus jätta osutamata, kui teenuste/kaupade hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu või kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele. Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa.
 3. ´´Ostukorv´´, ´´Mine kassasse´´ lehel saab soovi korral ostukorvi sisu muuta. Pärast tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei ole võimalik ning ostukorv tühjendatakse valitud teenusest/kaupadest. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb teenused/kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud, võib alustada maksmist.
 4. E-poes saab maksta tellitud kauba eest e-poes Maksekeskuse kaudu ehk Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank, Pocopay ja Liisi ID pangalinkidega. Pärast tellimuse eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades nupule ´´Tagasi kaupmehe juurde´´. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus. Ostja tasub tellimuse müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna. Makseid võetakse vastu eurodes. Arve teenuse eest saadetakse e-posti aadressile pärast tellimuse kinnitamist.
 5. Tellimus antakse üle tellimuses kokkulepitud ajal ja viisil, mis sisestatakse ja kuvatakse kliendile tellimuse vormistamisel. Tellimus täidetakse vastavalt teenuse juures märgitud tähtajale. Teenus antakse üle vaid ostjale. Kolmandatele isikutele antakse kaup üle, vaid kirjaliku volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses teenuse saajana kolmanda isiku.

Müügilepingust taganemine

 1. ToiduProff teenus on kasutamiseks eraisikutele kui ka juriidilistele inimestele.
 2. Ostjal on õigus müügilepingust taganeda juhul kui tellimusel kajastatud kättesaamise ajani on jäänud rohkem kui 3 tööpäeva, mil juhul tagastatakse tellimusele kulunud summa täies ulatuses.
 3. Kui tellimuse kättesaamise tähtajani on jäänud vähem kui 3 tööpäeva, sel juhul ei kuulu tellimusele kulunud summa tagastamisele.
 4. Kui ostja soovib loobuda tellimusest lõplikult, tuleb võtta ühendust müüjaga e-poe maili teel marko@toiduproff.ee. Kui pärast müüja ja ostja läbirääkimisi on otsus lõplik, tagastatakse ettemaksuna sooritatud tellimuse sooritamiseks kulunud summa, millelt on müüjal õigus maha arvata summa teenuse avamiseks ja sulgemiseks kulunud tööaja eest. Teenuse olemasoleva ettemaksu arvestust peetakse kalendrikuudes.

Vastutus ja vaidluste lahendamine

 

 1. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alalndada, hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
 2. E-poest ostetud teenusega seotud pretensioonid saab esitada e-postile marko@toiduproff.ee.
 3. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui müüjal ei ole võimalik teenust või kauba lubatud kvaliteeti pakkuda ega asendada, teenuse asendamise või parandamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 4. Müüja ei vastuta tellimuse kahjustamise või ebakõla eest, mis on ostja poolt tekitatud ning pole vastavuses müüja poolt sätestatud käitlemistingimustega.
 5. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R 09.00-17.00, e-posti aadressil marko@toiduproff.ee.
 6. Kõik müügilepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimise teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused lõplikult kohtu korras.

Tingimuste kehtivus

 1. Käesolev e-poe müüja redaktsioon kehtib alates 07.08.2017.